ติดต่อเรา

พิมพ์

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์

0 - 5631 - 2156

(เครือข่าย มท.) 27314 

โทรสาร

(อัตโนมัติ) 0 - 5361 - 1215, 0 - 5361 - 2788 (เครือข่าย มท.) 27323

Live tracking and statistics