ตอนที่ 1 แผ่นดินนี้ที่พ่อให้

พิมพ์

ตอนที่ 1 แผ่นดินนี้ ... ที่พ่อให้
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 31 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 31 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง

พิมพ์

ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ตอนที่ 5 น้ำ คือ ชีวิต

พิมพ์

ตอนที่ 5 น้ำ คือ ชีวิต
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

Live tracking and statistics