ตอนที่ 16 เสด็จฯ ทอดพระเนตรถ้ำลอด

พิมพ์

ตอนที่ 16 เสด็จฯ ทอดพระเนตรถ้ำลอด
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 17 บ้านรวมไทย 1

พิมพ์

ตอนที่ 17 บ้านรวมไทย 1
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 18 บ้านรวมไทย 2

พิมพ์

ตอนที่ 18 บ้านรวมไทย 2
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 19 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

ตอนที่ 19 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 20 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 20 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอย ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

Live tracking and statistics