ตอนที่ 21 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 21 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 22 การประยุกต์ศูนย์ปางตองเป็นรากฐานการเรียนรู้

พิมพ์

ตอนที่ 22 การประยุกต์ศูนย์ปางตองเป็นรากฐานการเรียนรู้
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 23 การจัดระบบท่องเที่ยวในศูนย์ปางตอง

พิมพ์

ตอนที่ 23 การจัดระบบท่องเที่ยวในศูนย์ปางตอง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 24 โครงการธนาคารฟืน ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 24 โครงการธนาคารฟืน ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 25 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระราชินูปถัมภ์

พิมพ์

ตอนที่ 25 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระราชินูปถัมภ์
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

Live tracking and statistics