ตอนที่ 26 ศิลปาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยเดื่อ

พิมพ์

ตอนที่ 26 ศิลปาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยเดื่อ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 27 โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ

พิมพ์

ตอนที่ 27 โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 28 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง

พิมพ์

ตอนที่ 28 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 29 ฐานการเรียนรู้ศูนย์โป่งแดง

พิมพ์

ตอนที่ 29 ฐานการเรียนรู้ศูนย์โป่งแดง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

ตอนที่ 30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

Live tracking and statistics