ตอนที่ 32 โครงการฝึกกำลังประชาชน

พิมพ์

ตอนที่ 32 โครงการฝึกกำลังประชาชน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 33 สวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

ตอนที่ 33 สวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 34 ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม

พิมพ์

ตอนที่ 34 ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ตอนที่ 35 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

ตอนที่ 35 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ตอนที่ 36 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ท้องถิ่น

พิมพ์

ตอนที่ 36 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ท้องถิ่น
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

Live tracking and statistics