เนวิเกเตอร์ "ป่าสักนวมินทรราชินี"

พิมพ์

รายการเนวิเกอตร์ ตอน "ป่าสักนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2555

Amazing Thailand "เส้นทางโรแมนติกในม่านหมอก"

พิมพ์

จาก: สำนักงาน ททท. สาขาแม่ฮ่องสอน

จาก: สำนักงาน ททท. สาขาแม่ฮ่องสอน

Live tracking and statistics